Hoofddirecteur ANWB Frits van Bruggen: ‘Ik sta voor de vrijwilligers!’

Frits van Bruggen, de nieuwe hoofddirecteur van de ANWB, draagt de vrijwilligers een warm hart toe. Met zijn aanwezigheid was hij de laatste vier jaar als hoofddirectielid ‘recordhouder’ vrijwilligersactiviteiten.
Van Bruggen: ‘Heel mooi vind ik het Kinderfietsenplan. Samen met anderen zorgen we ervoor dat kinderen van asielzoekers leren fietsen. De ouders kunnen dat vaak niet. Het bezoek aan Burgers’ Zoo met mensen die slecht ter been zijn, kan ik me ook goed herinneren. Daar waren de vrijwilligers behoorlijk moe van het duwen van de rolstoelen. En de maatschappelijke stages, waar VMBO leerlingen een sportdag organiseerden voor basisschool kids met hulp van ANWB-ers. Dat is nuttig werk in achterstandswijken waar ik als beetje verwende jongen ook niet elke dag kom.’ Lees “Hoofddirecteur ANWB Frits van Bruggen: ‘Ik sta voor de vrijwilligers!’” verder